• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Skylane

En ny högvingad ultralätt från LSAS – Skylane

Skylane är ett rymligt högvingat ultralätt flygplan med ett stort bagage-utrymme som är lättåtkomligt från cockpit. Skylane är också känd för sin låga tomvikt.

Skylane blir, med flottörer, ett utmärkt sjöflygplan för dom som önskar starta och landa på vatten.

Mer information finns på: www.airlony.cz