• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Laminova

Oljekylare till Rotax 912 - Laminova

En unik oljekylare som utnyttjar kylvattnet för kylning av oljan. Kylaren gör att du snabbare kommer upp i drifttemperatur och du får en jämnare driftteperatur oavsett utetemperatur och belastning på motorn. Kylaren har flygutprovats i mer än 80.000 timmar.

Laminova Oljekylare är en unik lösning för Rotax 912 flygmotorer.

Oljekylaren fungerar enligt principen värmeväxlare. Olja leds genom en värmeväxlare, med strömmand vatten i motorns normala kylsystem. All värme avleds genom motorns normala vattenkylare.

System ger ett antal stora fördelar:

Snabbare uppvärmning av oljan. Varmkörningstiderna minimeras med ett minskat slitage på motorn
Stabilare olje och vatten-temperatur. Skillnaden mellan olje och vatten -temperaturen hålls alltid på ca. 10-15 grader
Enklare installation: Hela systemet med en normal oljekylare kan tas bort, med ninskad vikt och förenklat handhavande. Inga spjäll till en traditionell oljekylare behövs längre.
Utrymmesbesparande: Laminova oljekylare kan i princip monteras var som helst i motorrummet.
Mer information finns på: www.laminova.se